Sylw ar Gyfleoedd Arfordirol yn Sir Benfro

Sylw ar Gyfleoedd Arfordirol yn Sir Benfro

ENGLISH “Ni chawsom erioed ddigwyddiadau gyrfaoedd cŵl fel y rhain pan oeddem yn yr ysgol!” Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) wedi bod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hwyliog ac arloesol ar gyfer ysgolion lleol ar yrfaoedd. Cyflwynwyd y sesiynau...
Success for British Science Week Workshops

Success for British Science Week Workshops

We had a fantastic time last week celebrating British Science Week with partners at the Dragon LNG Darwin Experience. What’s more, at the end of the week, 164 of the year 8 pupils said the workshops encouraged them to think about a career in science and...
Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored

Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Choed Lleol (a’i bartneriaid) i wella iechyd a llesiant pobl drwy weithredu’r Prosiect Iechyd Awyr Agored a Seilwaith Gwyrdd. Rydym yn chwilio am dri Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru i...