Adnoddau ar gyfer Ysgolion

Mae'r cyfan yn dechrau yn yr Ysgol!

Ar y dudalen hon, fe welwch gyflwyniadau PowerPoint defnyddiol y gellir eu lawrlwytho, taflenni gweithgaredd a dogfennau i’ch helpu i hysbysu ac addysgu cenhedlaeth nesaf Sir Benfro.

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Mae’r adnoddau hyn wedi’u cynllunio gyda dysgwyr mewn golwg, ond nid ydynt yma i ddangos yr ystod o wahanol lwybrau gyrfa sydd ar gael yn unig. Rydym am helpu i roi mewn cyd-destun pam mae angen i’r diwydiant ynni newid i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac annog myfyrwyr i ffurfio eu barn a’u syniadau eu hunain ar sut i ddatrys y mater byd-eang hwn. Drwy ddarganfod beth mae pobl eraill yn ei wneud, gallwn ysbrydoli eraill.

Dinasyddion moesegol, gwybodus

Darganfyddwch beth mae eraill yn eich cymuned yn ei wneud i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Adeiladwch eich sgiliau mewn menter a chreadigrwydd ar broblem byd go iawn.

Unigolion iach, hyderus

Mae angen gwaith tîm, hyder, a sgiliau personol a adeiladwyd yn yr ysgol, gartref a thrwy hobïau ar gyfer swyddi yn y sector hwn. Bydd cefnogi ein pobl ifanc i adeiladu gyrfa y maent yn ei hoffi, mewn lle y maent yn ei garu, yn cefnogi eu hiechyd a’u lles gydol oes – ac efallai eich un chi hefyd!

Adnoddau i Bob Oedran

Dyfodol Ynni yn Sir Benfro (PowerPoint)

Mae’r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd ddefnyddiol o ddeall sut mae’r sector ynni yn Sir Benfro yn newid.

Yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Newid Hinsawdd
 • Sero Net
 • Pontio Cyfiawn
 • Hanes Ynni Sir Benfro
 • Map Ynni Adnewyddadwy Sir Benfro

Adnoddau ar gyfer Ysgolion Cynradd

Grym y Cefnfor – Cynradd (PowerPoint a Thaflen Gweithgaredd)

Mae’r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd ddefnyddiol o gyflwyno dysgwyr ifanc i ynni’r môr.

Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint

 • Taflen gweithgaredd ‘Grym y Cefnfor’ PDF

Yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Amrediad Llanw, Ffrwd Lanw a dyfeisiau ynni’r tonnau

 • Ynni Adnewyddadwy a Thanwyddau Ffosil

 • Y llanw

Aberdaugleddau: Pecyn Ysgol Energy Kingdom (Powerpoint a Llyfryn Gweithgareddau)

Yn dangos sut y gellir storio ynni glân fel y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cludiant neu wresogi.

Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint

 • Llyfryn Gweithgareddau

Yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Hanes ynni yn Sir Benfro
 • Ynni Adnewyddadwy
 • Hydrogen
 • Gwresogi

 

Adnoddau ar gyfer Ysgolion Uwchradd

Grym y Cefnfor – Uwchradd (PowerPoint a Thaflen Gweithgaredd)

Mae’r cyflwyniad PowerPoint hwn ar gyfer dysgwyr Ysgol Uwchradd, ac mae’n cynnwys dwy wers gyda nodiadau athro.

Yn cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint

 • Taflen gwestiynau PDF ‘Arddull TGAU Ynni’r Môr’

Yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Amrediad Llanw, Ffrwd Lanw a dyfeisiau Ynni’r Tonnau
 • Ynni Adnewyddadwy a Thanwyddau Ffosil
 • Y llanw
 • Syniadau mawr mewn Gwyddoniaeth
 • Egni cinetig

Môr o Gyfle (PDF)

Mae’r PDF hwn yn argraffadwy a phlygadwy, ac mae’n cynnwys canllaw defnyddiol i yrfaoedd mewn ynni’r môr.

Yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Enghreifftiau o yrfaoedd mewn ynni’r môr
 • Proffiliau gwirioneddol o bobl sy’n gweithio yn y diwydiant

Cartref

Ewch yn ôl i dudalen gartref Gyrfaoedd Ynni’r Dyfodol – eich man cychwyn ar gyfer gyrfa fwy disglair a chynaliadwy mewn ynni adnewyddadwy.

Gyrfaoedd

Plymiwch i fyd o gyfleoedd a darganfyddwch sut y gallwch chi gyfrannu at y chwyldro ynni adnewyddadwy yn Sir Benfro.

Adnoddau ar gyfer Eich Cymuned

Connect with a network of knowledge, support, and initiatives that bring our community together in shaping a greener Pembrokeshire.

Cysylltwch â ni

Oes gennych chi gwestiynau neu syniadau? Rydyn ni yma i’ch helpu chi i lywio’ch llwybr yn y sector ynni adnewyddadwy. Cysylltwch â ni heddiw.