Cynghorwyr Gyrfa Sir Benfro

Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i’r prentisiaethau, y cyrsiau a’r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.
https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Cymru’n Gweithio

Mae Cymru’n Gweithio yn eich cefnogi gyda chyngor, arweiniad a mynediad am ddim i hyfforddiant i’ch helpu i gael gwaith neu ddatblygu eich gyrfa.
https://cymrungweithio.llyw.cymru/ 

Canolfan Byd Gwaith

Mae Canolfan Byd Gwaith yn darparu chwiliad gwaith lleol, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), cynigion swyddi, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli.
https://www.gov.uk/find-a-job

 

Coleg Sir Benfro

Cyfleoedd i ymadawyr ysgol, oedolion sy’n dysgu, prentisiaethau a hyfforddiant cyflogwyr.
https://www.pembrokeshire.ac.uk/

Cartref

Ewch yn ôl i dudalen gartref Gyrfaoedd Ynni’r Dyfodol – eich man cychwyn ar gyfer gyrfa fwy disglair a chynaliadwy mewn ynni adnewyddadwy.

Gyrfaoedd

Plymiwch i fyd o gyfleoedd a darganfyddwch sut y gallwch chi gyfrannu at y chwyldro ynni adnewyddadwy yn Sir Benfro.

Adnoddau ar gyfer Ysgolion

Datglowch drysorfa o ddeunyddiau addysgol a gynlluniwyd i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr yn nyfodol cynaliadwy ynni.

Adnoddau ar gyfer Eich Cymuned

Cysylltwch â rhwydwaith o wybodaeth, cefnogaeth, a mentrau sy’n dod â’n cymuned ynghyd i lunio Sir Benfro wyrddach.