‘Arfordir Byw’ Sir Benfro 2024

Diolch enfawr i bawb a ymunodd â ni yn nigwyddiad ‘Arfordir Byw’ Sir Benfro 2024 yn Theatr y Torch!

Gwnaeth eich brwdfrydedd a’ch angerdd dros ein harfordiroedd y noson yn arbennig. Diolch yn arbennig i Bluestone am eu cymorth hael, gan wneud y digwyddiad hwn yn bosibl.

Mae ein diolch hefyd yn ymestyn i’n siaradwyr anhygoel: Lauren Eyles o Wild Ocean Wonders, Mair Elliot o Celtic Deep, a’r anfarwol Ian Meopham, Ceidwad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd wedi ymddeol gyda 40 mlynedd o wasanaeth. Ysbrydolodd eich mewnwelediadau a’ch straeon ni i gyd gan amlygu pwysigrwydd ein hamgylchedd morol a’n hymdrechion cadwraeth.

Gadewch i ni barhau i gydweithio i warchod a dathlu ein harfordir hardd yn Sir Benfro.

Enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - 2024

Rydym hefyd yn llawn cyffro i rannu’r lluniau buddugol o gystadleuaeth ffotograffiaeth ‘Arfordir Byw’ Sir Benfro 2024 eleni gyda chi. Gyda chymaint o gynigion anhygoel, rydym yn gobeithio eich bod yn rhannu ein canmoliaethau ar gyfer yr enillwyr haeddiannol hyn.

Categori Bywyd Gwyllt Plant

 • 1af – ‘Creyr Bach dan Oleuni’r Haul’ gan Tomos Roberts
 • 2il – ‘Barny Barnacles’ gan Tomos Roberts
 • 3ydd – ‘Madfall yn Ymlacio’ gan Tomos Roberts


Categori Bywyd yr Arfordir Plant

 • 1af – ‘Teulu ar y Traeth’ gan Finnley Evans
 • 2il – ‘Cadwraeth ein Gorau’ gan Tomos Roberts
 • 3ydd – ‘Arfordir Syfrdanol’ gan Tomos Roberts


Categori Bywyd yr Arfordir Oedolion

 • 1af – ‘Pam Mynd Dramor?’ gan Kate Smith
 • 2il – ‘Machlud Haul Llwch Sahara’ gan Julie Tattersfield
 • 3ydd – ‘Taith Wyllt’ gan Kate Smith


Categori Bywyd Gwyllt Oedolion

 • 1af – ‘Dau Fyd’ gan Lou Luddington
 • 2il – ‘Glas Dyfn’ gan Lou Luddington
 • 3ydd – ‘Humpy yn Ymweld â Ni’ gan David Gardner


Enillydd Dewis y Bobl

‘Branching Out’ – Amy Compton

Pembrokeshire Marine Code logo
Wales Coast Explorer primary logo
Wales Coast Explorer primary logo
Wales Coast Explorer primary logo