Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Choed Lleol (a’i bartneriaid) i wella iechyd a llesiant pobl drwy weithredu’r Prosiect Iechyd Awyr Agored a Seilwaith Gwyrdd.

Rydym yn chwilio am dri Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru i ddatblygu partneriaethau i wella presgripsiynu cymdeithasol i’r awyr agored.  

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – Sir Benfro
Cyflog: £23,588 (4 diwrnod yr wythnos, pro rata)  
Contract: Tymor penodol tan mis Mehefin 2023, parhad yn dibynnu ar gyllid
Cliciwch yma i gael y disgrifiad swydd.

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – Gogledd Cymru
Cyflog: £23,588 (2 diwrnod yr wythnos, pro rata)  
Contract: Tymor penodol tan mis Mehefin 2023, parhad yn dibynnu ar gyllid
Cliciwch yma i gael y disgrifiad swydd.

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – De Cymru
Cyflog: £23,588 (2 diwrnod yr wythnos, pro rata)  
Contract: Tymor penodol tan mis Mehefin 2023, parhad yn dibynnu ar gyllid
Cliciwch yma i gael y disgrifiad swydd.

Am y ffurflen gais, cliciwch yma.
For further information and submission of applications please email key person below: 

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – Sir Benfro
Paul Renfro paul.renfro@pembrokeshirecoastalforum.org.uk  

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – Gogledd Cymru
Kate Clements  kateclements@smallwoods.org.uk 

– Swyddog Prosiect Iechyd Awyr Agored – De Cymru
Ceri Williams  ceriwilliams@smallwoods.org.uk 

Dyddiad cau: 9yb dydd Llun 13 Medi 2021
Dyddiadau Cyfweld: Yr wythnos sy’n dechrau ar 20 a 27 Medi 2021

Noder: Mae’r swydd hon yn ddibynnol ar gadarnhad cam olaf o gyllid.